Dieren

Ook wij mensen stammen af van het dierenrijk, ook al lijken we dit te zijn vergeten. Om trauma te verwerken kunnen we bekijken hoe dieren dit doen. Om beter te begrijpen hoe dit werkt.

¬†dieren leren ons trauma van ons af te schuddenEen impala’s graast vredig bij een sappige wadi. Plotseling draait de wind en brengt een bekende geur mee. Ze voelen dat er gevaar dreigt en zijn onmiddelijk gespannen als een snaar. Ze snuiven behoedzaam, kijken om zich heen en houden zich heel stil. Komt er geen gevaar, dan gaan ze weer door met grazen. Een sluipend jachtluipaard ziet zijn kans en komt plotseling tevoorschijn. De hele kudde springt op verplaatst zich snel op 1 impala na. Die struikelt en dan is het te laat. In een flits spurt het luipaard naar de impala met 100 km/ uur. Op het moment van contact valt de impala in overgave op de grond. Het onbeweeglijke dier doet niet alsof het dood is. Maar is een ander bewsutzijnsstadium ingegaan, dat alle zoogdieren gemeen hebben als de dood nabij lijkt.

Freeze

Dit wordt ook wel bevriezing ” Freeze” genoemd. De andere twee vechten en vluchten zijn ons bekender. Toch is juist de Freeze van belang om het erkennen en oplossen van menselijk trauma.

De natuur heeft onbeweeglijkheid om twee redenen ontwikkeld. Ten eerste dient het als allerlaatste overlevingsstrategie. Eventueel in een onbewaakt moment als het roofdier even  niet oplet zou je van de gelegenheid gebruik kunnen maken en kunnen ontsnappen. Het schudt dan letterlijk alle doodspanning van zich af en gaat door met zijn leven.

Ten tweede betreedt het dier een ander bewustzijnstoestand en hier voelt het geen pijn meer. Dus het hoeft niet te lijden als het aan stukken wordt gescheurd.

Oplossen trauma door te kijken naar dieren.

De oplossing van trauma bij mensen ligt in ons besloten. Als we worden blootgesteld aan gevaar dan reageren zowel mensen als dieren door te bevriezen. Dit is een onwillekeurige reactie. Dit mechanisme zit in ons instinctieve gedeelte van onze hersenen en zenuwstelsel. We hebben hier geen controle over. Daarom is het van belang te vergelijken dieren hoe zij trauma van zich afschudden.

Als mens zijn we zowel prooi als roofdier geweest. En daarom vinden we het lastig te kiezen tussen vechten of vluchten. Door deze onzekerheid zijn we extra gevoelig voor de krachtige gevolgen van een traumatische gebeurtenis. Onze rationele brein raakt in verwarring en onderdrukt onze instinctieve impulsen. Als we oog in oog staan met de dood, kunnen we letterlijk bevriezen, in steen veranderen.

We zijn allemaal min of meer getraumatiseerd. Denk alleen al aan natuurrampen, bootstaan aan geweld, plotseling verlies geliefd persoon, ernstige ziekten, chirurgische ingrepen, moeilijke bevallingen of een hoog stressgehalte.

Gelukkig zijn we instinctieve wezen die kunnen voelen, reageren en nadenken. Dit geeft ons de aangeboren mogelijkheid om van trauma te genezen.

Explosie van energie

Bij bevriezing is het niet zo dat alles stil valt van binnen. In tegendeel! Alle snelheid die eerst is aangemaakt bij de vlucht/ vecht reactie valt ineens stil alsof je tegelijkertijd het gaspedaal en de rem intrapt. Zo ontstaat een krachtige turbulentie in het lichaam. Deze opgeladen energie moet ontladen worden om geen last te krijgen hiervan. Als deze energie in het lichaam blijft ontstaan er klachten als angst, depressie en psychosomatische -en gedragsproblemen.

Dieren ontladen deze energie instinctief en hebben nagenoeg geen problemen. Wij mensen zijn hier niet zo goed in. Als we niet op de juiste manier ontladen, kunnen er gefixeerd op raken. We praten en praten erover, uiten onze emoties maar het wordt niet minder.

Traumaverwerking

Toch kan deze energie worden omgezet en trauma transformeren. Zodat je leert van je trauma en dit kunt omzetten in liefde en compassie voor jezelf en naar anderen toe.