Na verschillende studies gevolgd te hebben over depressie, kun je hieronder lezen wat mijn bevindingen zijn en hoe ik hier tegenaan kijk.
Allereerst de 9 criteria zoals deze in de DSM zijn omschreven voor de diagnose depressie, het handboek voor de psychiatrie.

1. Sombere stemming, gedurende het grootste deel van de dag en bijna elke dag, zoals blijkt uit ofwel subjectieve mededelingen (bijvoorbeeld zich verdrietig, leeg of hopeloos voelen)
NB bij kinderen en adolescenten kan de stemming prikkelbaar zijn.
2. Duidelijk verminderd(e) interesse of plezier in alle of bijna alle activiteiten, gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag.
3. Gewichtsverlies zonder dat dieet wordt gehouden. Of gewichtstoename (bijvoorbeeld meer dan 5% van het lichaamsgewicht binnen één maand), of bijna elke dag een afgenomen of toegenomen eetlust.

4. Insomnia of hypersomnia bijna elke dag.
5. Psychomotorische agitatie of vertraging, bijna elke dag.
6. Vermoeidheid of verlies van energie, bijna elke dag.
7. Gevoelens van waardeloosheid of buitensporige of onterechte schuldgevoelens (die het karakter van een waan kunnen hebben) bijna elke dag.
8. Verminderd vermogen tot nadenken of concentreren, of besluiteloosheid, bijna elke dag.
9. Recidiverende gedachten aan de dood (niet alleen de vrees om dood te gaan), recidiverende suïcidegedachten zonder een specifiek of een suïcidepoging. Of een specifiek plan om suïcide te plegen.

Er is sprake van depressie als minstens 5 van de 9 symptomen zich voordoen. En niet een gevolg zijn van een andere aandoening.

Risicofactoren

Volgens de DSM zouden deze risicofactoren de kans op depressie verhogen.

Ziekte

Psycho-sociale stress

Obese

Slechte nachtrust

Weinig omega 3/6

Veel vet

Veel suikers

Lage sociale economische status

Roken

Luchtvervuiling

Drugs

Medische bevindingen

Als het lichaam een infectie heeft, geeft het een signaal naar de hersenen af, dat het in gevaar is. Hierdoor reageert het brein en deze reactie kan zorgen voor depressieve gedachten. Als het immuunsysteem verlaagd is door een ontsteking, dan staan de immuun cellen paraat. Hierdoor is de kans groter dat je in een depressie belandt. Stress is een grote factor, omdat deze ook een ontsteking kan activeren of versterken.

Bij iemand met depressie is de cortisolproductie verhoogd. Bij stress neemt deze productie ook toe en dit verklaart waarom stress een risico factor is. Ook is aangetoond dat er een disbalans optreedt in het hormoonstelsel. Zo is er vaak een tekort is aan serotonine.

Medicatie

Zoals iedereen weet is het mogelijk anti-depressiva te slikken. Dit is een middel om depressie tegen te gaan. Alleen werkt dit, net als een pijnstiller, alleen zolang je het middel inneemt. 
Het innemen van medicatie heeft altijd gevolgen voor je gezondheid.
Maar als je in een uitzichtloze situatie verkeert, is het soms goed even het diepe dal te overbruggen. Dit kan door te verzachten met medicatie. Zolang dit het uitgangspunt is, kan medicatie een oplossing zijn. Maar weet wel dat medicatie verslavend werkt en zodra je ermee stopt je niet genezen bent.

Behandeling volgens mijn methode

Er zijn, mijns inziens, verschillende zaken belangrijk bij het behandelen van depressie.
Allereerst is het van belang dat jij ervan overtuigd bent, dat jij zelf in staat bent de klachten te verhelpen. Dit vereist zelfinzicht en vooral veel moed. Er zal dan een verandering plaats vinden in overtuiging en conditionering. Dit vereist vooral veel acceptatie en mildheid voor jezelf.

Dan is het belangrijk om aan je lichaam te gaan werken. Dit kan met sport, yoga. Vooral de armen en het bovenlichaam hebben aandacht nodig. Verstevigende oefeningen werken zeer goed. Dit vol te houden vereist voornamelijk commitment. En een krachtig lichaam kan een depressie beter aan.
Ook leer je hoe je jouw gedachtenwereld leert kennen. En dat je gedachten geen waarheid zijn. Je neemt de controle over van je brein en jij bepaalt welke gedachte je aandacht schenkt. Dit kan met technieken uit mindfulness en meditatie. En dit vereist veel commitment en moed, maar ook zelfinzicht. Daarom komt dit bij mij op een later tijdstip aan de orde. Meditatie configureert als het ware het brein. Je gaat je nu richten op het positieve. Terwijl bij depressie de aandacht alleen nog maar gericht is op het negatieve.

Maar ook leer je dat positief niet alleen kan bestaan en dat ook het negatieve een plaats heeft ernaast. Net als zwart niet zonder wit kan en dag niet zonder nacht. Aanvaarden van pijn en het er laten zijn van weerstand in je, is voor mij een belangrijke eye- opener om lichter en positiever te leven.

Conclusie

Bij depressie is het belangrijk weer vanuit passiviteit naar activiteit te komen. Dit weten we maar dit kan niet in 1 keer, naar mijn mening. Hier zijn een aantal tussenstappen voor nodig zoals ik hierboven heb beschreven. Ook is het belangrijk te weten dat in plaats van te vluchten uit de werkelijkheid, dat kan leiden tot verslaving, Het helpt de confrontatie aan te gaan met jouw angsten en of obstakels. Zie ook mijn blog hierover