Er zijn verschillende meningen over burn- out.
Het is nog geen erkende stoornis die is opgenomen in de DSM, handboek voor stoornissen. Maar toch worden steeds meer mensen gediagnostiseerd met burn out. Het zou een stoornis moeten zijn die werk gerelateerd is. Maar vaak ligt de oorzaak uiteindelijk in de privé situatie. Daarom is het belangrijk niet alleen de werksituatie te bekijken.

Over een ding is iedereen het eens. Burn-out ontstaat als de verhouding tussen de draagkracht en de draaglast niet meer in balans is. Als er meer van je gevraagd wordt dan je aankan, dan ga je op je reserve lopen en dit houd je niet oneindig vol. Dan zegt het lichaam op een gegeven moment Stop! Nu is het genoeg.

Wat is burn-out?

Burn-out kenmerkt zich door:

  • Werk gerelateerde emotionele uitputting
  • cynisme of depersonalisatie richting het werk
  • gevoel van verminderd zelfvertrouwen en bekwaamheid

Hieronder een vergelijking met andere stoornissen als:

  • depressie, maar depressie is een stoornis die zich manifesteert op alle gebieden. Terwijl iemand met burn-out vaak op andere gebieden, buiten werk, wel goed kan functioneren. Bij een ernstige depressie kan sprake zijn van zelfmoord neigingen die bij burn-out afwezig zijn. Wel kan iemand met burn-out depressief raken.
  • Overspannenheid, het gevoel voortdurend gespannen te zijn en overprikkeld. Overspannenheid kan leiden tot burn-out.
  • CVS of ME, chronisch vermoeidheidssyndroom, hier ziet men geen cynisme en een overgrote betrokkenheid vooraf gaan. Ook kan burn-out opgelost worden bij het veranderen van de werksituatie. Terwijl dit bij CVS niet het geval is.

Fysieke verklaring burn-out

Allemaal ervaren we weleens stress en dit is niet de boosdoener. Het gaat erom hoe wij ermee om gaan. Als ons lichaam stress hormonen aanmaakt en ons zenuwstelsel zich activeert is het goed dit te merken. Zodat we zelf ook eerst het lichaam kunnen laten herstellen. Als dit niet gebeurt, ontstaat er een chronisch verhoogd stress level en gaat ons lichaam eraan wennen steeds onder spanning te staan. Vergelijk het met een elastiek. Het rekt mee tot op een gegeven moment de spanning zo hoog is en de rek eruit is.

Behandelen burn-out

Het behandelen gebeurt in 3 fasen: Erkenning van burn-out en eerste herstel, zelfonderzoek en zelfontdekking en herstel van arbeidsrelatie.

Fase 1

Erkenning en eerste herstel
Allereerst is het van belang te erkennen dat men burn-out is. Hierna kan het eerste herstel beginnen. Van belang is voornamelijk “ leuke dingen” te doen; resourcing. Je richten op wat nog wel gaat en wat je leuk vindt. Hobbies, contacten en sporten weer oppakken om weer wat energie op te doen.
Ook is herstel belangrijk in de vorm van ontspanning. In mijn methode maak ik hier een begin met ontspannende houdingen uit Yin yoga. Ook weer langzaam contact maken met het lichaam en zo meer rust in het hoofd creeren.

Fase 2

Zelfonderzoek en zelfontdekking
Mensen die in aanmerking komen voor burn-out hebben vaak de volgende kenmerken:

Perfectionistisch
Overdreven plichtsgetrouw
Doorzetter

Deze 3 kenmerken worden in onze jeugdjaren ontwikkeld en samen bekijken we hoe dit tot stand is gekomen. Ik gebruik hiervoor ook de karakterstructuren van Wilhelm Reich. Ik laat je zien hoe deze kenmerken terug komen in je lichaam en gedrag. Daarna gaan we met oefeningen aan de slag om spanning in ontspanning om te zetten en stress te laten afvloeien.

Fase 3

Herstel van arbeidsrelatie
Wat vooral van belang is, mijns inziens, blijven communiceren met arbeidsgever en collega’s. Even een paar maanden thuis zitten om bij te komen blijkt niet effectief en leidt vaak tot nog ergere arbeidsongeschiktheid. Samen bekijken of communicatie nog mogelijk is en indien dit zo is samen een plan aanbieden dat leidt tot herstel. Hierbij wordt ook gekeken naar de rol van de arbeidsgever en collega’s in je leven. En hoe jij ze plaatst in jouw leven. Indien de situatie al te ver is en er geen goede communicatie mogelijk is, dan wordt gekeken naar ander werk of nieuwe mogelijkheden.

Conclusie

Er moet niet te licht worden gedacht over burn-out. Het hormoonstelsel en zenuwstelsel worden overbelast en danig op de proef gesteld. Daarom is het van belang zo snel mogelijk te signaleren als men afstevent op een burn-out. En meteen in te grijpen op een manier zoals ik hierboven heb omschreven.
Anders kunnen hier grote gevolgen van komen. Ook kan door langdurig vasthouden van spanning een trauma ontstaan.