Zelfhelend vermogen; niet de arts, maar het lichaam geneest de ziekte!

Zelfhelend vermogen, wat is dit eigenlijk? In dit artikel licht ik toe wat hiermee bedoeld wordtdit inhoudt.

Het inherent potentieel van de patiënt is de echte dokter. De arts is er alleen om dit potentieel bij zijn patiënt te ondersteunen of activeren.

Hippocrates

Deze uitspraak hoort bij Hippocrates, de vader der geneeskunde. Iedere arts wordt nog steeds ingezworen met de eed van Hippocrates. Waar onder meer ook in staat dat hij of zij altijd dient te handelen in het belang van de patiënt niet uit eigen belang.

Zoals Hippocrates het omschrijft, legt het heel duidelijk de nadruk op het belang van holistisch werken.

Als we dan kijken naar de westerse geneeskunde dan is deze over het algemeen gericht op behandeling van menselijke ziekte. Terwijl oosterse geneeskunde een holistische visie hanteert waarbij zieke mensen worden behandeld.

Zelfhelend vermogen

Als we nader bekijken hoe ons lichaam te werk gaat, hoeven we dit helemaal niet zo diep te onderzoeken. Denk maar eens aan een afgebroken nagel die binnen een paar weken weer is aangegroeid. Of hoe het lichaam zelf een wond dicht. Het lichaam beschikt over zelfhelend vermogen.

Ook beschikt het over zelf regulerend vermogen. Denk maar eens aan een situatie waarin je lichaam reageerde op angst of paniek. Het zorgde ervoor dat de bloeddruk omhoog ging en de hartslag werd sneller. Ook ging de ademhaling hier in mee en kon je misschien ook spieren voelen aanspannen. Zodra de angst wegzakte reguleert ook het lichaam zich en past zich aan de nieuwe situatie aan zonder dat wij hier iets voor hoeven te doen.

Je leven behoort jou toe

Mijn mening is dat we in deze periode kunnen leren hoe we op ons lichaam kunnen vertrouwen. Er zijn 2 opties of we verlaten ons helemaal op anderen en voelen niet meer bij onszelf of het wel klopt. Of we leren weer vertrouwen op ons lichaam, dat ons altijd de waarheid teruggeeft. Het lichaam past zich aan ons aan. Dus als we willen dat ons lichaam zich anders gedraagt, zijn wij de enige die die verandering in kunnen zetten.

Alles is met elkaar verbonden

Onze geest is verbonden met ons lichaam en dus zullen we niet alleen fysiek voor onszelf moeten zorgen maar ook mentaal Als ons lichaam zich aan onze gedachten en staat van emotie aanpast, is het dus zaak te zorgen dat ook onze mentale staat gezond is. Hierbij zorgen we ervoor dat onze geest stabiel is door te accepteren wat er is en los te laten wat ons niet meer dient.

Morele gezondheid

De morele gezondheid is onderdeel van onze mentale staat. Het is belangrijk aan onze moraliteit te werken. Deze wordt momenteel flink getest. Het is noodzakelijk steeds weer bij jezelf te voelen, hoe is dit voor mij? Kan ik hier achter staan of voelt dit moreel gezien niet goed? We kunnen er niet op vertrouwen dat alle informatie die tot ons komt, nuttig is. En door de overkill momenteel aan informatie is het juist nu belangrijk vaak in te tunen bij jezelf om te voelen wat wel en niet met jou resoneert.

Leven vanuit de kracht van volledigheid

“Waar de kracht van volledigheid heerst, is verval niet mogelijk.” Deze zin komt uit de Chinese geneeskunde en is gericht op het volledig aanwezig zijn van energie die kan stromen in en om het lichaam. Dit vergt een holistische benadering waarbij we niet alleen het fysieke, maar ook het mentale en spirituele zullen bekijken.

Kort komt het er op neer dat je uitgaat van een positieve uitkomst. Je intentie standvastig is. Je geest grootmoedig, je gedrag eervol en je hart liefdevol.

Een mooie gedachte om hierin te oefenen de komende tijd. De donkere dagen voor kerst nodigen uit tot naar binnen keren en zelfreflectie. Laten we allemaal op zoek gaan naar onze innerlijke wijsheid die ons de weg wijst naar een gelukkig en liefdevol leven. Laten we dit niet alleen voor onszelf proberen. Maar ook voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Zodat zij echt in een vrije wereld mogen leven waar liefde regeert!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

18 − drie =